Úvod Interaktivní mapa Zaniklé obce O projektu Kontakty Město Březová
ZANIKLÉ OBCE NA BŘEZOVSKUNaučná stezka po sídlech zaniklých obcí

Zaniklé obce

Jsou mementem vývoje některých částí naší republiky v polovině 20. století. Tato nesmazatelná skvrna na krajině dává možnost
k zastavení a přemýšlení. Záleží jen na Vás, jak budete tuto skutečnost vnímat.

  Trasa

Poznávací okruh Zaniklé obce Březovska o celkové délce 63,5 km je rozdělen na dvě části, které Vás provedou po osmnácti částečně nebo úplně zaniklých obcích. Mimo jejich historického vývoje prezentovaného na informačních tabulích Vám okruh nabídne i další turistické zajímavosti v okolí. Výchozím místem obou částí okruhu je obec Kostelní Bříza, ale napojit se na ně můžete kdekoliv. Trasa je vedena po zpevněných komunikacích a je vhodná především pro pěší a cyklisty. Její značnou část lze absolvovat osobním automobilem.
Délka modrého okruhu je 29,6 km Délka červeného okruhu je 33,9 km.

     

Slavkovský les

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je místo s překrásnou zachovalou přírodou. Krajinu tvoří náhorní plošina s mírně zahloubenými údolími, romantickými zákoutími, mnoha rašeliništi i hlubokými lesy. Prakticky liduprázdný kraj dává na mnoha místech tušit nesmírný potenciál bohatého historického odkazu. Na Březovsku, které tvoří severní část Slavkovského lesa, najdeme mnoho míst, kde v minulosti kypěl život a prakticky ze dne na den ustal. Převážně z důvodu vybudování Vojenského újezdu Prameny. Na území Březovska lze využít množství cyklotras nebo značených turistických tras. V zimě jsou zde udržované běžecké trasy různé obtížnosti. Nedaleko Březové najdete bájnou horu Krudum s významnou archeologickou památkou kostela sv. Mikuláše nebo ruiny hradu Plinkenštejn. Pozůstatkem bohaté historie hornické činnosti této lokality je unikátní Dlouhá stoka a důl Jeroným s pozůstatky dolování z 16. století. Veškeré služby najdete v městě Březová.
 
O projektu | www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu
Více informací se dozvíte v knize Zaniklé obce na Březovsku, která je k dostání na MěÚ Březová.