Úvod Interaktivní mapa Zaniklé obce O projektu Kontakty Město Březová
ZANIKLÉ OBCE NA BŘEZOVSKU

Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1.etapa

Projekt "Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa", spolufinancovaný ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a rozvoje produktů cestovního ruchu, je zaměřen na vytvoření podmínek pro rozvoj turistiky v dosud neprobádané, přírodně, kulturně i historicky nesmírně zajímavé lokalitě západní části Slavkovského lesa.
Cílem našeho projektu tedy bylo vytvořit a realizovat koncepční propagaci nově definované oblasti zaniklých obcí Březovska na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.

Název projektu: Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa

Žadatel: Město Březová

Kniha Zaniklé obce na Březovsku: podrobně popisuje historii 28 dnes většinou zaniklých obcí na území bývalého Císařského lesa ve správním území města Březová. Kniha je k dostání na Městském úřadě v Březové.

Partneři projektu: MAS Sokolovsko o.p.s., Mikroregion Sokolov - východ, Městský dům kultury Sokolov - Infocentrum, Klub českých turistů


Tvůrci projektu:

Grafika a tisk: Fornica Graphics s.r.o. Text a foto: Luděk Jaša a ABRI s.r.o. Mapa: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Poděkování: Krajské muzeum Sokolov, Lesy ČR, Státní okresní archiv Cheb, Město Březová - Miroslav Bouda, FORNICA GRAPHICS, s.r.o., ABRI, s.r.o. - Kateřina Tykalová, Mgr. Romana Beranová Vaicová, p. Jiří Beran, p. Luděk Jaša, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Jan BláhaO projektu | www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu
Více informací se dozvíte v knize Zaniklé obce na Březovsku, která je k dostání na MěÚ Březová.